Stacje drenażu elektrycznego

/Stacje drenażu elektrycznego

ELEKTRONICZNY DRENAŻ POLARYZOWANY

Elektroniczny drenaż polaryzowany (EDP) służy do pasywnej, a po skumulowaniu energii także do aktywnej ochrony konstrukcji metalowych ułożonych w ziemi lub zanurzonych w wodzie (przede wszystkim rurociągów), przed korozją wywołaną przez dynamiczne prądy błądzące z trakcji kolejowej prądu stałego lub z innych źródeł. EDP włącza się w przypadku niekorzystnej polaryzacji RUROCIĄG – SZYNA i zapewnia ścieżkę przepływu prądu przy wykorzystaniu elementów półprzewodnikowych. EDP mierzy potencjał rurociągu i w przypadku przekroczenia zadanej wartości, prąd jest ogranicznany. Można także ustawić maksymalny prąd drenażu, który nie może być przekroczony niezależnie od innych warunków. Urządzenie może być zasilane z sieci, z energii czerpanej z prądów błądzących lub z paneli słonecznych.

PARAMETRY – DANE TECHNICZNE:

  • technologia impulsowa

  • szafa odporna na warunki atmosferyczne

  • maksymalne napięcie rurociąg-szyna: ± 20 V (trakcja tramwajowa), ± 80 V (trakcja kolejowa)

  • maksymalny prąd rurociąg-szyna: 100A na blok (maks. 2x400A)

  • wytrzymałość napięciowa na przeciążenie: max. 500 V/1 s przy szybkości narastania 50 V / ms

  • wytrzymałość prądowa na przeciążenie: max. 1500 A / 1 s przy szybkości narastania 100 A / ms