Montaż

Wykonujemy montaże instalacji ochrony katodowej na podstawie projektów własnych oraz projektów opracowanych przez inne firmy. Posiadamy doświadczenie m.in. w budowie uziomów anodowych (także głębokich), montażu stacji ochrony katodowej, stacji anod galwanicznych, stacji drenażu polaryzowanego i wzmocnionego oraz punktów pomiarowych.

Dysponujemy własnym sprzętem do wykonywania połączeń kabli ochrony katodowej ze ściankami konstrukcji stalowych metodą pin brazing (technologia lutowania twardego uznana przez Urząd Dozoru Technicznego, która może być stosowana m.in. na czynnych gazociągach). Nasi pracownicy posiadają zaświadczenia kwalifikacyjne do wykonywania tego typu połączeń, wydane przez Urząd Dozoru Technicznego.

Po wykonanych pracach montażowych wykonujemy wszystkie niezbędne pomiary i sprawdzenia oraz przeprowadzamy rozruch instalacji. Wszystkie realizowane przez nas prace traktujemy jako wizytówkę naszej firmy, dlatego oprócz kwestii technicznych zwracamy także uwagę na aspekt wizualny i społeczny (m.in. odpowiedni kontakt z właścicielami gruntów, na terenie których realizowane są prace).