Projekty

Wykonujemy projekty instalacji ochrony katodowej począwszy od najprostszych (np. ochrona katodowa zbiornika LPG za pomocą anod galwanicznych) poprzez średnio skomplikowane (np. ochrona katodowa obiektów liniowych), po najbardziej wymagające (np. ochrona katodowa konstrukcji złożonych – baz paliw, tłoczni gazu itp.). Przygotowujemy zarówno kompletne dokumentacje projektowe wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych uzgodnień i pozwoleń, jak i „wsady” branżowe do całościowej dokumentacji obiektu.

Łącznie z opracowaniem dokumentacji projektowej wykonujemy wszelkie niezbędne pomiary terenowe, m.in. pomiary rezystywności gruntu, pomiary oddziaływania prądów błądzących oraz pomiary oddziaływania prądu przemiennego. Wykonujemy ponadto analizy oddziaływania projektowanych instalacji na pobliskie obce konstrukcje oraz oceniamy możliwy wpływ istniejących obiektów na projektowane instalacje.

Dokumentacje projektowe przygotowujemy przy uwzględnieniu obowiązujących przepisów, norm i standardów. Przy doborze rozwiązań projektowych uwzględniamy ponadto aspekty ekonomiczne realizacji danego projektu. Bardzo duży nacisk kładziemy na terminowość wykonywanych przez nas prac, ponieważ wiemy jak istotne jest to z punktu widzenia realizacji przedsięwzięć przez naszych Klientów.