Serwis

Norma PN-EN 12954 „Ochrona katodowa konstrukcji metalowych w gruntach lub w wodach. Zasady ogólne i zastosowania dotyczące rurociągów” określa następujące interwały badań funkcjonalnych instalacji ochrony katodowej:

Badanie Częstość
Układy anod galwanicznych Co rok lub częściej, o ile wymagają tego warunki pracy
Urządzenia z zewnętrznym źródłem prądu Co 3 miesiące lub częściej, o ile wymagają tego warunki pracy
Urządzenia drenażowe Co miesiąc lub częściej, o ile prądy błądzące są duże
Połączenia z obcymi konstrukcjami Co rok lub częściej, o ile wymagają tego warunki pracy
Odgraniczniki prądu stałego i układy uziemiające Co rok lub częściej, o ile wymagają tego warunki pracy
Układy bezpieczeństwa i urządzenia zabezpieczające Co rok lub częściej, o ile wymagają tego warunki pracy
Stacje pomiarowe Co rok wybrane i co 3 lata wszystkie

Realizujemy obsługę serwisową instalacji ochrony katodowej, obejmującą zarówno wyżej wymienione badania, jak i bieżące utrzymanie instalacji, konserwację oraz naprawy. Do wykonywania pomiarów serwisowych stosujemy najwyższej klasy sprzęt pomiarowy, który podlega okresowej kalibracji potwierdzającej jego sprawność metrologiczną. Z wykonanych czynności sporządzamy protokoły oraz dokumentację fotograficzną.

Właściwa eksploatacja instalacji ochrony katodowej jest bardzo istotna, ponieważ tylko ciągłe i niezakłócone działanie polegające na dostarczaniu prądu o odpowiednim natężeniu, zapewnia jej pełną skuteczność i zapobiega powstawaniu uszkodzeń korozyjnych przez cały zaplanowany okres użytkowania konstrukcji.